Persoonlijke Gegevens Beleid

Laatst bijgewerkt: 1 december 2021

Wij hechten veel waarde aan uw privacy

Wij vinden het belangrijk dat u zich als klant veilig voelt als u onze website bezoekt en uw privacy is een belangrijk goed waar wij nadrukkelijk rekening mee houden in al onze bedrijfsprocessen.

Om u gebruik te kunnen laten maken van onze diensten hebben wij persoonsgegevens van u nodig die wij opslaan en bewerken. In ons onderstaande Persoonlijke Gegevens Beleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens bewerken, opslaan en gebruiken.

Onze gegevens

Dungeon Freak Mini’s (kamer van koophandel-nummer 01143662)

info@dungeonfreakminis.nl

Welke informatie verzamelen we over u?

De gegevens die wij rechtstreeks bij u opvragen zijn naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, betalingsinformatie en opmerkingen bij bestellingen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Gebruik om te voldoen aan onze verplichtingen jegens u.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een goede dienstverlening te kunnen aanbieden. Daarbij gaat het vooral om leveren van artikelen die u hebt besteld, of beantwoorden van vragen via het contactformulier. Als er problemen optreden bij het leveren van artikelen aan u, gebruiken we de gegevens om contact met u op te nemen.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken tools voor webanalyse, waarmee we automatisch informatie over u verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website. Deze zorgen voor een betere presentatie op de Dungeonfreakminis-website. Informatie die wij automatisch verzamelen omvat bijvoorbeeld instellingen en keuzes die u maakt als u onze webshop bezoekt.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een hoogwaardig datacentrum in Nederland. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het leveren van onze diensten of zolang dit wettelijk verplicht is. Dat is momenteel 7 jaar.

Aan wie geven wij uw gegevens door?

Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan, verkocht aan of geruild met derden ten behoeve van marketing buiten Dungeon Freak Mini’s.

Veiligheid

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Bijvoorbeeld tegen verlies en tegen ongeoorloofde wijziging, verspreiding of toegang tot de gegevens. De website is beveiligd met SSL, dit herkent u aan het slotje voor de website naam en dat onze website begint met https.

Het systeem waarmee wij de webshop en klantgegegevens beheren is beveiligd met een wachtwoord. Ook de computer die gebruikt worden voor administratieve handelingen is met een wachtwoord beveiligd.

Recht op uw persoonsgegevens

  • Correctie, aanvulling of wissen – U hebt altijd het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens bij te werken of om bepaalde gegevens te wissen. Wissen is mogelijk mits er geen sprake is van financiële of juridische activiteiten tussen u als klant en Dungeon Freak Mini’s (bijvoorbeeld onbetaalde facturen), mits Dungeon Freak Minis’ niet juridisch verplicht is om de gegevens te gebruiken en er geen sprake is van een andere juridische grond voor het bewaren van de gegevens.
  • Beperking van gebruik en dataportabiliteit – Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt ook recht op toegang tot uw persoonsgegevens, in een gestructureerd en algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat, om ze door te geven aan een andere voor persoonsgegevens verantwoordelijke partij.
  • Vragen en klachten – Als u gebruik wilt maken van een van bovengenoemde rechten of als u vragen hebt over persoonsgegevens waarover wij beschikken, of over ons Persoonlijke Gegevens Beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (zie voor contactgegevens de 2e paragraaf van dit Persoonlijke Gegevens Beleid).

Neem contact met ons op als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen ons inspannen om aan uw wensen tegemoet te komen. Uw privacy is erg belangrijk voor ons en wij streven er altijd naar om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Als u van mening bent dat wij desondanks onze ambitie niet waarmaken, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een andere hiervoor aangewezen autoriteit.